آموزش وردپرس

خداوند پنج چیز را بر مردم واجب نمود.

ﺣُﺬَﻳْﻔَﺔُ ﺑْﻦُ ﺍﻟْﻴَﻤَﺎﻥِ ﻋَﻦِ ﺍﻟﻨﱠﱠﺒِﻲﱢﱢ صلی الله علیه و آله ﻓِﻲ ﺧَﺒَﺮٍ: «ﺃَﻥﱠﱠ ﺍﻟﻠﱠﱠﻪَ ﻓَﺮَﺽَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺨَﻠْﻖِ ﺧَﻤْﺴَﺔً ﻓَﺄَﺧَﺬُﻭﺍ ﺃَﺭْﺑَﻌَﺔً ﻭَ ﺗَﺮَﻛُﻮﺍ ﻭَﺍﺣِﺪﺍً»؛
ﻓَﺴُﺌِﻞَ ﻋَﻦْ ﺫَﻟِﻚ؛َ ﻗَﺎﻝَ صلی الله علیه و آله: «ﺍﻟﺼﱠﱠﻠَﺎﺓُ ﻭَ ﺍﻟﺰﱠﱠﻛَﺎﺓُ ﻭَ ﺍﻟﺼﱠﱠﻮْﻡُ ﻭَ ﺍﻟْﺤَﺞﱡﱡ». ﻗَﺎﻟُﻮﺍ: ﻓَﻤَﺎ ﺍﻟْﻮَﺍﺣِﺪُ ﺍﻟﱠﱠﺬِﻱ ﺗَﺮَﻛُﻮﺍ؟ ﻗَﺎﻝَ صلی الله علیه و آله: «ﻭَﻟَﺎﻳَﺔُ ﻋَﻠِﻲﱢﱢ ﺑْﻦِ ﺃَﺑِﻲ ﻃَﺎﻟِﺐٍ»؛ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ: ﻫِﻲَ ﻭَﺍﺟِﺒَﺔٌ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠﱠﱠﻪ؟!ِ ﻗَﺎﻝَصلی الله علیه و آله: «ﻧَﻌَﻢ»ْ

حذیفه از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده که حضرت فرمودند:

خداوند پنج چیز را بر مردم واجب نمود که چهار امر را گرفته و یکی را ترک کردند.

شخصی پرسید آنها کدام اند؟
حضرت فرمودند: نماز، زکات، روزه، حج؛
پرسیدند: امر پنجم چیست؟
فرمودند:
ولایت علی بن ابیطالب علیه السلام.

پرسیدند: آیا از جانب خدا واجب شده است؟!
حضرت فرمودند: آری…

-بحارالانوار، ۳۹ / ۲٥۸

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *